0

Welke sporten bestaan er

Eigenlijk zou de categorie overkoepelend ongeveer overeenkomen met de inhoud van het smeersysteem naslagwerk het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede wereldoorlog. Er ontstond enige discussie over wat onder Nederland en wat onder het Koninkrijk zou moeten vallen. Ik zou bijvoorbeeld zeggen dat het het Londens kabinet een kabinet is wat onder Koninkrijk der Nederlanden zou moeten vallen, maar ik denk dat er anderen zijn die de categorien zien als 'oorlogshandelingen in een bepaald gebied'. Ik zat dan te denken dat de titel van lou de jong wellicht beter is, dus de categorie noemen Categorie:Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede wereldoorlog. Zou dat correcter zijn? Hannolans ( overleg ) 22:26 (CET) Er zullen best artikelen zijn die beter passen in de bovenliggende categorie maar lees dan wel het artikel en ga af op wat er in dat artikel staat en niet op wat er mogelijk had kunnen staan (bij College. robotje ( overleg ) 23:25 (CET) College van vertrouwensmannen, na lezen van de jong heb je helemaal gelijk, het ging uitsluitend om nl vrede te bewaren, londen had ook nauwelijks contact met deze commissie en de besluiten van beiden liepen volledig langs elkaar heen. Wat betreft Londens kabinet, die had ik geplaatst onder het Koninkrijk omdat zij vanuit Londen het leger, koopvaardij en kolonien bestuurden, maar werd naar nl verplaatst. Dat komt mij onlogisch over. Hannolans ( overleg ) 01:16 (CET) ik zie dag alle andere kabinetten qua hierarchie zich onder het Koninkrijk bevinden en niet onder Nederland. Overigens zie ik omgekeerd dat sommige categorien rond internationale betrekkingen en leger zich ten onrechte onder Nederland bevinden en niet onder Koninkrijk. Hannolans ( overleg ) 14:56 (CET) Indie-monumenten bewerken Er stonden een aantal Indië-monumenten onder de categorie categorie:Tweede wereldoorlog-monument in Nederland die betrekking hadden op de de periode na woii. Ik heb ze nu even in Categorie:Geschiedenis van Nederlands-Indië gezet, maar er lijkt geen categorie te zijn voor de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, noch voor de monumenten voor degenen die daarvoor gestorven zijn.

welke sporten bestaan er

Compressiekousen 2018, test Herzog, cep sneller

VanBuren ( overleg ) 07:54 (CET) die 'h' is een relatief modern insluipsel. In middeleeuwse handschriften is de spelling altijd, ik herhaal altijd, "artur(us /remlt/A.pdf. Zie ook de Franse website t/ onder de letter. Oud en nieuw door fitnessapparaat elkaar op deze titelpagina: na de middeleeuwen zijn heel veel middeleeuwse namen aangepast aan een later gangbare spelling, niet alleen in Engeland, ook in Nederland. Eén voorbeeld: Floris. Als iemand hem nu zou roepen met "Floris" dan zou hij niet reageren, hij heette namelijk 'florens' maar inmiddels zijn wij zo gewend geraakt aan die nieuwe (zeventiende-eeuwse?) naam dat wij ons niet kunnen voorstellen dat het type ooit anders geweest. Voor Arthur / Artur geldt hetzelfde. Willem kuiper ( overleg ) 00:30 (CET) In het overleg van Nederland in de Tweede wereldoorlog kwamen we er achter dan dat artikel zowel over het Nederlands grondgebied ging als Nederlands-Indie, maar niet over Suriname en de londense regering. We hadden daar bedacht om een artikel te hebben Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede wereldoorlog waarin de gevolgen voor de onderdanen wereldwijd waaronder de verschillende kolonien besproken kunnen worden, het Londens kabinet en Wilhelmina, internationale betrekkingen, koopvaardij, militairen etc. Voorafgaand daaraan had ik een categorie aangemaakt Categorie:Tweede wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden.

welke sporten bestaan er

geen legenden maar vormen de 'literaire traditie' (in tegenstelling tot de historiografische traditie). Romans die aanhaken bij Galfredus noemen wij 'historische Arturromans romans in de stijl van Chrétien, zoals 'onze' roman van Walewein niet-historische Arturromans. Hetzelfde geldt voor de ferguut, moriaen, walewein ende keye enz. De roman van Lancelot beoogt de 'geschiedenis' van koning Artur te schrijven en is daarom een historische Arturroman. Kan de categorisering daarom opgefrist worden? Willem kuiper ( overleg ) 00:15 (CET) ik heb er geen verstand van, dus het volgende is maar een Opmerking : ons artikel over Koning Arthur heet "Koning Arthur niet "Koning Artur". Voor zover ik weet is "Koning Arthur" mythe, geen historie. Magere hein ( overleg ) 03:26 (CET) Het Franse wikipedia-artikel heet fr:roi arthur, en Latijn la:Arthurus (rex). Allebei met een h, in tegenstelling tot wat Willem kuiper beweert. Over de 'literatuur' versus 'legende' als categorie klinken zijn argumenten plausibel.

Fitness informatie, verstandig trainen en gezond sporten

Marsh verzekeringsmakelaar en risicobeheersing

Elly overleg Let's bridge the gendergap together 13:40 (CET) Arturnomenclatuur bewerken zou graag zien dat de categorisering binnen de Arturliteratuur wordt vernieuwd en veranderd. Nu staat er onder de roman van Walewein (en het schaakspel) "Arthurlegende". Dat is een slecht etiket, al was het maar omdat het woord 'legende' dubbelzinnig. In Nederland is het nu gebruikelijk om Artur met een 'h' te spellen als Arthur. Dat is over komen waaien uit Engeland, waar de roman van Thomas Mallory al het eraan voorafgaande overwoekerd heeft (want dat was voornamelijk Frans). In de vakliteratuur heeft men het over 'Artur en zo wordt zijn naam ook gespeld in het Frans, latijn en Middelnederlands. De historische Artur maakt deel uit van de grotendeels orale Brits-Keltische letterkunde. Verhalen uit die wereld over Artur kan men volkomen terecht aanduiden als Arturlegende(n). Maar de zaak verandert met de historia regum britannie (ca. Die is op schrift gecomponeerd en wordt daarom gerekend tot de (geschreven) literatuur, de Arturliteratuur.

Leeger 16:34 (CET) Als je door de bomen het bos niet meer ziet, is het onwenselijk nog meer bomen te planten. Pieter2 ( overleg ) 00:41 (CET) Nominatie nederlandse verkiezingen naar jaar bewerken vandaag heb ik de gehele categorieboom genomineerd. Leeger 12:13 (CET) Islam in Israël bewerken ik ben weer wat lege categorieën aan het nalopen en nomineren voor verwijdering. Aangezien Israël en Palestina op wikipedia nogal controversiële onderwerpen zijn, vraag ik eerst maar eens hier of Categorie:Islam in Israël ook terecht leeg is? Of dat er onenigheid hierover bekend is? Leeger 00:39 (CET) Categorie infobox persoon bewerken beste categorie experts, is het een idee om de infoboxen voor personen in een aparte categorie te plaatsen? De categorie:wikipedia:Sjablonen infobox is erg groot, daarom is het lastig te vinden welke sjablonen naar beroep er al zijn. Mijn voorstel zou zijn een Categorie:wikipedia:Sjablonen infobox beroep, of Categorie:wikipedia:Sjablonen infobox persoon te maken. Elly overleg Let's bridge the gendergap together 12:41 (CET) voor het overzicht is er sjabloon:navigatie infoboxen personen. Ongeacht daarvan is die categorie inderdaad te groot. bdijkstra ( overleg ) 13:17 (CET) Aha, dat lost in elk geval het probleem op dat ik heb met het vinden van de juiste box. Helemaal niet zien staan, terwijl het onderaan staat op de sjablonen.

Online casino gokken in betrouwbaar Nederlands casino

Naar mijn idee weinig tot niets. Sterker nog, het 'verstoppen' van onderwerpen in bijna lege subcategorieën kan de vindbaarheid van onderwerpen verslechteren. Graag zou ik horen wat de lezer concreet aan deze categorisatie heeft. Dus niet een algemeenheid als "het is heel belangrijk om te weten in welk bestellen jaar een verkiezing is gehouden" maar iets als "de lezer die dit-en-dit wil weten, of die dit-en-dit zoekt, kan dat nu doen terwijl dat zonder deze categorisatie niet kan of (veel). Het is inderdaad heel belangrijk om te weten in welk jaartal een verkiezing plaatsvond. Daarom wordt dat dan ook in de titel tot uitdrukking gebracht en wordt het in het artikel zelf steeds prominent vermeld. Maar dat is niet zonder meer een reden om hierop ook te gaan categoriseren. Dat "vrijwel alle andere grotere wp's deze zelfde categorisatie al vele jaren hebben" is hooguit een reden om dit idee niet gedachteloos terzijde te schuiven, maar is anderzijds ook geen reden het hier dan ook maar zo te doen. Voor dit onderwerp ligt een lijst meer voor de hand, die geeft veel meer overzicht dan zo'n categorie. En ja, lijsten vergen meer actief onderhoud dan categorieën, maar de voordelen lijken me daar ruimschoots tegen op te wegen. Paul B ( overleg ) 14:31 (CET) Opmerking zie overigens ook de heropende discussie over de categorie:Organisatie naar periode. Wikiwerner ( overleg ) 11:53 (CET) Conform bovenstaande consensus heb ik zojuist de categorie van Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen 2018 gewijzigd en de categorie nederlandse verkiezingen in 2018 voor verwijdering genomineerd. welke sporten bestaan er

Quistnix ( overleg ) 23:24 (CET) de wikischim beweert hierboven dat alle andere grotere wp's deze zelfde categorisatie al vele jaren hebben maar dat is niet waar. Een categorie als Dutch elections in 2017 bestaat niet op de Engelse wikipedia, en ook niet op de duitse of de Franse wiki. Het artikel over de Tweede kamerverkiezingen 2017 staat op de engelse wikipedia in algemenere categorieën als 2017 in the netherlands, 2017 elections in Europe en General elections in the netherlands. Net zoals ik hierboven eigenlijk al voorstel. Met het verschil dat Nederlandse politiek in 2017 nog iets specifieker is dan de categorisering op de buitenlandse wiki's. Leeger 01:05 (CET) voor de nederlandse verkiezingen is dat inderdaad niet het geval, maar wel voor veel verkiezingen in andere europese landen, bijv en:category:2017 opluchting elections in Italy en fr:Catégorie:Élection en Allemagne en 2016. Dat men in de Engelse en Franse wiki's dan geen aparte categorie heeft voor het Nederlandse geval is niet geheel onbegrijpelijk gezien de omvang van 'ons' landje. Paul B ( overleg ) 12:06 (CET) Omvang van een land heeft er niets mee te maken. Wel het feit dat het niet nodig is omdat er onvoldoende artikelen zijn die een eigen categorie nodig maken. In en:category:2017 elections in Italy zitten 8 artikelen over verschillende verkiezingen. In fr:Catégorie:Élection en Allemagne en 2016 zitten. Leeger 13:23 (CET) Wat heeft de lezer aan deze categorieën?

Afvallen, sport, dieet en gezondheid

Sterker, de werking van wikidata als hulpzoeksysteem wordt juist mede verbeterd dankzij het bestaan van al dit soort subcats in de algemene. Deze cats gaan weggooien lost helemaal niets op en zou uitsluitend en alleen tot gevolg hebben dat de efficiëntie van de zoeksystemen zowel hier als op wikidata sterk afneemt. Het is voor niets dat vrijwel alle andere grotere wp's deze zelfde categorisatie al vele jaren hebben. Ongelofelijk eigenlijk dat ik dit nog apart moet uitleggen, maar. De wikischim ( overleg ) 14:14 (CET) Dat moeten ze daar zelf weten. Dat we jou dat nog moeten uitleggen. Wikiwerner ( overleg ) 14:23 (CET) zo lang wikidata nog niet gebruikt kan worden om te thuisgebruik navigeren is een te diepe categorisatie niet alleen nutteloos, maar ook nog eens hinderlijk bij het navigeren. Wanneer ik van een persoon niet weet hoe ik de naam moet spellen, is het onmogelijk om hem langs die weg te vinden zonder dat ik weet wat zijn geloofsovertuiging, geboortejaar, jaar van overlijden, zijn seksuele geaardheid en zijn nationaliteit was. Quistnix ( overleg ) 14:25 (CET) Dit laatste probleem (als je het al echt zo wilt noemen) wordt tegenwoordig althans voor een deel ondervangen door het sjabloon:Broodkruimel, dat sinds vorig jaar bestaat en inmiddels standaard op alle cats is ingevoegd. Je ziet daarmee nu standaard de eerste twee voorgaande categoriebomen. Misschien kan het sjabloon worden aangepast zodat het nog meer hogere categoriebomen laat zien, voor wie daar echt behoefte aan heeft. De wikischim ( overleg ) 14:30 (CET) ja, ik noem het een probleem en nee, het broodkruimelsjabloon voorkomt niet dat ik alsnog vele categorieën handmatig moet aflopen om een artikel te vinden.

welke sporten bestaan er

Absoluut niet aan deze categorisatie gaan rommelen. Voor verkiezingen is het juist uiterst belangrijk om te weten in welk jaar ze werden gehouden. Het aantal verkiezingen per jaar (en dus in én categorie) is volstrekt onbelangrijk. De wikischim ( overleg ) 10:15 (CET). Daarvoor is er dan ook de categorie. Categorie:Tweede kamerverkiezingen of, categorie:Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen waar de betreffende verkiezingen keurig op chronologische eten volgorde in staan. Leeger 00:29 (cet eens abrikozen met leeger. Wikipedia is geen database. Horizontale navigatie, het doel waarvoor categorieën bestaan, is zinloos met slechts én of twee pagina's per categorie. Wikiwerner ( overleg ) 14:00 (CET). Wikidata heeft op dit moment althans helemaal niet de functie om voor dit soort zaken als database te dienen.

Tv-abonnement: Welke extra zenderpakketten bestaan er?

Sedert, inhoud, archief, naar onder. Een nieuw onderwerp toevoegen, welkom in het, categoriecafé. In dit café kunnen alle zaken besproken worden die gaan over categorisatie en de categorisatiestructuur. Inhoud, categorie nederlandse verkiezingen in (jaartal) bewerken, deze categorieën kwam ik net tegen. Schieten we hiermee donkere niet te ver door in het categoriseren? Zoveel verkiezingen hebben we niet dat we ze op lactose jaar moeten gaan categoriseren, en de bovenliggende categorie. Nederlandse politiek in (jaartal) telt maximaal 14 artikelen (in 2010) maar blijft er meestal ver onder. Volgens mij kunnen die verkiezingen daar nog prima bij. Leeger 01:55 (cet categorie:Nederlandse verkiezingen naar jaar bevat 59 subcategorieën en bijna allemaal hebben ze maar 1 of 2 artikelen en daar zullen er vast niet veel meer bijkomen. Voor mij een duidelijk voorbeeld van te ver doorgeschoten categorisatie. Robotje ( overleg ) 03:23 (CET).

Welke sporten bestaan er
Rated 4/5 based on 549 reviews
SHARE

welke sporten bestaan er Qexuhy, Sun, May, 06, 2018

Voor vrouwen is het ook belangrijk dat ze er rekening mee houden of ze vaak hakken of juist platte schoenen onder de spijkerbroek zullen dragen. Bij hakken zou je namelijk een grotere lengtemaat kunnen nemen zodat de broekspijp deels over de hak heen valt. Daarna meet je de heupomvang om te bepalen welke breedtemaat je nodig hebt. Meet je hier bijvoorbeeld 75 centimeter dan staat dit gelijk aan breedtemaat.

welke sporten bestaan er Ecyxemo, Sun, May, 06, 2018

Hiervoor moet je dus de gemeten centimeters omrekenen naar inches wil je op de juiste maat uit komen. 1 inch staat gelijk aan ongeveer 2,5 centimeter. Allereerst is het belangrijk dat je de binnenbeenlengte meet, dit is de lengte vanaf je kruis tot je enkel. Hiermee stel je de lengtemaat van de spijkerbroek vast. Meet je bijvoorbeeld 80 centimeter dan staat dat gelijk aan lengte maat.

welke sporten bestaan er Napoxys, Sun, May, 06, 2018

Om te bepalen welke maat goed is voor je, kun je het én en ander opmeten om zo tot de juiste maat te komen. Zorg er dus voor dat je een meetlint bij de hand hebt. Voordat je begint met meten is het handig om te weten dat lengte- en breedtematen vaak worden aangegeven in inches. Zo heb je bijvoorbeeld lengte maat 32, dit staat dan voor 32 inches.

welke sporten bestaan er Vohiri, Sun, May, 06, 2018

Het bepalen van de juiste maat spijkerbroek is erg lastig, maar met de volgende tips en trucs helpen we je graag een handje vooruit. Het bepalen van een goede maat is vaak lastig en hangt af van verschillende factoren. Er bestaan geen vaste regels over welke maat goed is en welke niet.

Voeg een reactie

Jouw naam:


Commentaar:
Code van afbeelding: